INNOVATION FOR THE FUTURE

PŘEKÁDACÍ STANICE

INNOVATION FOR THE FUTURE

AUTOMATICKÉ PŘEKLÁDACÍ STANICE

Automatická překládací stanice nachází uplatnění všude tam, kde vzniká velké množství odpadu a je třeba jej efektivně využít. Úspora místa, času a velká afektivita je hlavní předností tohoto technologického řešení. Překládací stanice využívá jednu lisovací jednotku a volitelné množství přídavných kontejnerů. Kontejner je automaticky připojen a odpojen k lisovací jednotce dle požadavku obsluhy. Jedna lisovací jednotka tedy může současně lisovat více druhů odpadů (komunální odpad, papír plasty apod.). Překládací stanice přináší velkou úsporu financí, času a zejména provozních nákladů. Dochází kde k prvotnímu třídění odpadů. Překládací stanice splňuje nejpřísnější normy bezpečnosti a kvality
používaných materiálů.

Stanice přináší tyto výhody
• Jednoduché řešení pro lisování velkého množství odpadu,
• Nenáročné stavební úpravy
• Výměnu přídavných kontejnerů pomocí automobilů (svozové
techniky)
• Vysokou produktivitu a bezpečnost práce
• Splnění hygienických norem.