INNOVATION FOR THE FUTURE

MOBILNÍ LISOVACÍ KONTEJNERY

INNOVATION FOR THE FUTURE

MOBILNÍ LISOVACÍ KONTEJNERY

Mobilní lisovací kontejnery s integrovanou lisovací jednotkou jsou určené pro lisování a převoz kartónů, plastů nebo komunálních odpadů. Standardně jsou vyráběny ve verzích 10 m3 – 24 m3. Mobilní lisovací kontejner VSK nabízí velkou úsporu času a mobilitu. Tento lis není trvale přichycen k jednomu místu a lze ho tedy přemisťovat dle přání a potřeb zákazníka. Jednoduchou manipulaci zajišťuje systém 4 polyamidových rolen a natahovacím popřípadě manipulačním hákem. Uzavírání kontejneru je řešeno masivními jednokřídlovými vraty, nebo klapkou, která je vybavena silnou gumou a efektivně brání vytékání nalisovaného odpadu. Toto řešení se hodí zejména pro lisování komunálního odpadu. Pro jednoduché, účelné a rychlé vysypávání má kontejner kónické strany, případně je vybaven pohyblivým stropem, který po otevření vrat uvolní nalisovaný odpad. Mobilní lisovací kontejner lze vybavit širokou škálou volitelných příslušenství.