INNOVATION FOR THE FUTURE

Systém dálkové správy

a napojení technologie na informační systém

SYSTÉM DÁLKOVÉ SPRÁVY

Společnost IVP CZ a.s. vyvinula systém dálkového správy a kontrolu technologie v reálném čase. Speciální komunikační jednotka sbírá data z technologie. Tato data přenáší na zabezpečený server, kde jsou dále zpracována a pomocí webové aplikace zobrazována uživatelům. 

Tento systém je vhodný pro provozovatele velkého množství technologie (mobilní lisovací kontejnery a stacionární lisy), nejčastěji pro operátory odpadů.

Hlavní výhody systému DSS
 • Snížení nákladů za transport odpadu (kontejner je vždy naplněn dle technologických možností)
 • Zjednodušené plánování transportů díky technologii strojového učení
 • Snížení nákladů na servis díky zaznamenávání údržby a revizí do karty stroje
 • Omezení marných výjezdů servisní organizace a nefunkční technologie z důvodu chyb obsluhy
 • Přesný přehled o poloze stroje a celkovém technickém stavu stroje
 • Kompatibilita s jakýmkoli zařízením určeným k shromažďování odpadu
Příklad zobrazovaných dat
 • Naplnění stroje
 • Poloha 
 • Poruchové stavy
 • Aktuální stav 
 • Odhad dalšího naplnění (na základe technologie strojového učení)